Overstapregeling Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

Op 7 januari 2017 maakte het College van B&W van Amsterdam (VVD, D66 en SP) het voorstel voor de overstapregeling bekend van het systeem van Voortdurende erfpacht - met eens in de zoveel jaar herziening van de erfpachtcanon - naar een systeem van Eeuwigdurende erfpacht. 
In juni zal de Gemeenteraad hierover een besluit nemen.


Moet ik mij zorgen maken?

Zolang u niet verhuist, uw hypotheek veel lager is dan de waarde van uw huis, uw inkomen hoog is en de herziening van uw canon nog ver weg is hoeft u zich geen zorgen te maken. 

In alle andere situaties is het toch goed om u er in te verdiepen, ook als u de canon langdurig heeft afgekocht.